Prevención de riscos psicosociais

coida a túa mente Coida a túa mente

Convocatoria
Pasada

Mindfulness para a redución do estrés no traballo

webinar minfulness para a redución de estrés no traballo
 • Definición de Mindfulness
 • Mindfulness para a redución do estrés no traballo

 • Beneficios da práctica de Mindfulness
 • Conceptos básicos
 • Practicas formais e informais
 • Importancia da respiración
 • Aproximación á práctica formal

prace 16 de febreiro ás 10:00 h.

Convocatoria
Pasada

Habilidades comunicacionais e xestión de conflitos

webinar habiliades comucacionales e xestión de conflitos
 • Emocións e comunicación
 • Comunicación verbal e non verbal
 • Barreiras na comunicación
 • O conflito
 • Habilidades no manexo de situacións conflitivas
 • Estilos comunicacionais: asertividad

prace 16 de marzo ás 10:00 h.

Convocatoria
Pasada

Adaptación ao cambio: afrontamento ante a adversidade

webinar adaptación ao cambio: afrontamento ante a adversidade
 • Entendendo a adversidade
 • A vida como proceso de cambio
 • Aceptación e adaptación
 • Estratexias de afrontamento ante a adversidade
 • O meu perfil de afrontamento
 • Caderno de traballo

prace 05 de abril ás 10:00 h.

Benestar
Psicoemocional

webinar benestar psicoemocional
 • Estrés: Afectación e estratexias de afrontamento
 • As emocións: coñecer e recoñecer
 • Xestión emocional
 • Pensamentos distorsionados, analizando o que pensamos

 • Benestar psicolóxico e emocional
 • Actitude positiva

prace 25 de maio ás 10:00 h.
Inscricións aquí

calendario de eventos