Webinars de prevención

coida a túa mente Ergonomía

Convocatoria
Pasada

Deseño de postos. Determinación da postural principal de traballo.

webinar Deseño de postos. Determinación da postural principal de traballo.
 • Presentación.
 • Introdución.
 • Determinación da postura principal de traballo.
 • Requirimentos de cada postura:
  • Altura de traballo.
  • Alcances laterais, frontais e verticais.
  • Espazo para as pernas e pés.
 • Coloquio.

prace 17 de febreiro ás 10:00 h.

Convocatoria
Pasada

Deseño de ferramentas

Webinar Deseño de ferramentas
 • Presentación
 • Introdución
 • Aspectos a ter en conta na elección e deseño de ferramentas:
  • Tipo de apreixe e adaptabilidade á man.
  • Postura de traballo e confort articular.
  • Forzas requiridas: de torsión, de apresamento e de sostemento.
  • Vibracións.
 • Coloquio.

prace 24 de marzo ás 10:00 h.

calendario de eventos