Webinars de prevención

coida a túa mente Hixiene industrial

Boas prácticas no confinamento de axentes biolóxicos: Cabinas de seguridade

Webinar Boas prácticas no confinamento de axentes biolóxicos: Cabinas de seguridade
 • Tipos de vitrinas de gases. Características, deseño e certificación
 • Criterios de selección e situación. Limitacións de uso
 • Medición da contención. Mantemento
 • Boas prácticas de utilización

prace 26 de xaneiro ás 10:00 h.
Inscricións aquí

Avaliación da exposición por inhalación de nanomateriais

Webinar Avaliación da exposición por inhalación de nanomateriais
 • Lexislación aplicable
 • Metodoloxías cualitativas: CB NANOTOOL 2.0 e STOFFENMANAGER NANO 1.0
 • Medicións con equipos portátiles
 • Caracterización detallada con equipos de mostraxe persoal
 • Exemplos prácticos

prace 23 de marzo ás 10:00 h.
Inscricións aquí

Como xestiono o risco biolóxico en centros sanitarios?

Webinar Como xestiono o risco biolóxico en centros sanitarios?
 • Obxecto e ámbito de aplicación do RD 664/1997
 • Conceptos xerais sobre axentes biolóxicos
 • Medidas hixiénicas
 • Prevención de cortes e picadas
 • Boas prácticas na xestión dos EPI fronte ao risco biolóxico

prace 25 de maio ás 10:00 h.
Inscricións aquí