Webinars de prevención

coida a túa mente Hixiene industrial

Convocatoria
Pasada

Boas prácticas no confinamento de axentes químicos: vitrinas de gases

webinar Boas prácticas no confinamento de axentes químicos: vitrinas de gases
 • Tipos de vitrinas de gases. Características, deseño e certificación.
 • Criterios de selección e situación. Limitacións de uso.
 • Medición da contención.
 • Mantemento.
 • Boas prácticas de utilización.

prace 27 de xaneiro ás 10:00 h.

Convocatoria
Pasada

Nanomateriais: medidas de control e medios de protección

webinar Nanomateriais: medidas de control e medios de protección
 • Introdución aos nanomateriais e a nanotecnoloxía.
 • Medidas de confinamento e illamento.
 • Sistemas de extracción localizada e ventilación.
 • Medidas organizativas.
 • Vixilancia da saúde.
 • Selección de Equipos de Protección Individual.

prace 24 de febreiro ás 10:00 h.

Convocatoria
Pasada

Estou xestionando axeitadamente os riscos químicos?

Webinar Estou xestionando axeitadamente os riscos químicos?
 • Normativa básica de aplicación.
 • Xestión do risco químico.
 • Boas prácticas no manexo, almacenaxe e transporte de produtos químicos.
 • Protección colectiva e equipos de protección individual fronte ao risco químico.
 • Actuación en caso de emerxencias.

prace 10 de marzo ás 10:00 h.

Convocatoria
Pasada

Selección e uso de EPI para o traballo con praguicidas

Webinar Selección e uso de EPI para o traballo con praguicidas
 • Introdución.
  • Análise dos requisitos na elección dos equipos de protección individual: Luvas.
  • Roupa de protección.
  • Lentes e protección facial. Calzado.
  • Protección respiratoria.
 • Boas prácticas.

prace 05 de maio ás 10:00 h.

Sílice canceríxena, e agora que?

Webinar Sílice canceríxena, e agora que?
 • Perigo a sílice cristalina respirable.
 • Actividades laborais onde pode haber exposición á sílice.
 • Claves para xestionala a exposición a sílice cristalina respirable a través de casos prácticos.

prace 02 de xuño ás 10:00 h.
Inscricións aquí

calendario de eventos