Webinars de prevención

coida a túa mente Hixiene industrial

Convocatoria
Pasada

  Nove pasos para facer do meu laboratorio químico un lugar seguro

webinar Nove pasos para facer do meu laboratorio químico un lugar seguro
 • Normativa básica de aplicación en laboratorios.
 • Pautas básicas de seguridade.
 • Xestión da protección colectiva e individual.
 • Análise detallada dos 9 pasos para facer un laboratorio químico seguro

prace 30 de setembro ás 10:00 h.

 Decálogo para o traballo con produtos canceríxenos

Webinar Decálogo para o traballo con produtos canceríxenos
 • Normativa vixente. Últimas novidades.
 • Interpretación das etiquetas e fichas de datos de seguridade.
 • Cando teño que aplicar o Real decreto 665/1997
 • Medios de control do risco químico.
 • Medidas de hixiene persoal e de protección individual

prace 4 de novembro ás 10:00 h.
Inscricións aquí

calendario de eventos