Webinars de prevención

coida a túa mente Normativa e xestión da prevención

Convocatoria
Pasada

Xestión da seguridade e saúde laboral no desprazamento internacional de traballadores

webinar Xestión da seguridade e saúde laboral no desprazamento internacional de traballadores
 • Introdución: situación actual.
 • Organización Internacional do Traballo.
 • Sistemas xurídicos vixentes a nivel internacional.
 • Procesos de internalización: análise dos diferentes supostos.
 • Desprazamento de traballadores a un país da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo.
 • Desprazamento de traballadores a países extracomunitarios.
 • Responsabilidades legais en materia de seguridade e saúde no amito internacional.
 • Recomendacións.

prace 03 de febreiro ás 10:00 h.

Convocatoria
Pasada

Análise de investigación do AT II: Método árbore de causas

Webinar Análise de investigación do AT II: Método árbore de causas
 • Introdución
 • Definicións
  • Delimitación de conceptos

  • Nesgos do analista e o seu axuste
 • Aplicación de ferramentas para a análise de accidentes
  • Árbore de causas

  • Exercicios e casos prácticos

prace 03 de marzo ás 10:00 h.

Convocatoria
Pasada

Bases para un liderado sostible

webinar Bases para un liderado sostible
 • Liderado ben entendido.
 • Formas de mandar.
 • Liderado sostible a través de condutas visibles, Cales son e como faceras visibles?
 • Exemplos prácticos.
 • Coloquio.

prace 31 de marzo ás 10:00 h.

Convocatoria
Pasada

Como minimizar a responsabilidade empresarial derivada dun accidente de traballo por actos inseguros para mandos intermedios

Webinar Como minimizar a responsabilidade empresarial derivada dun accidente de traballo por actos inseguros para mandos intermedios
 • Delimitación xurídica do accidente de traballo.
 • Supostos de accidentes de traballo.
 • Incidencia da conduta do traballador.
 • Obrigas dos traballadores.
 • Funcións e obrigas dos mandos intermedios.
 • Integración da prevención na xestión da empresa.
 • Introdución ao sistema de responsabilidades legais en PRL.

prace 21 de abril ás 10:00 h.

ISO 45001: ensinámosche a nosa metodoloxía para avaliar os riscos e oportunidades do sistema de xestión

Webinar ISO 45001: ensinámosche a nosa metodoloxía para avaliar os riscos e oportunidades do sistema de xestión
 • Análise e interpretación de requisitos de Planificación:
  • Accións para abordar riscos e oportunidades:

   • Xeneralidades.
   • Identificación de perigos e avaliación dos riscos e oportunidades.
 • Metodoloxía FREMAP de avaliación de Riscos e Oportunidades do Sistema de Xestión.
 • Conclusións.

prace 26 de maio ás 10:00 h.
Inscricións aquí

calendario de eventos