AULA VIRTUAL

DE PREVENCIÓN FREMAP

WEBINAR

curso

TuSalud

FREMAP, no seu firme compromiso coa saúde, xerou un novo espazo para empresas e traballadores dirixidos a promover a mellora da saúde, concienciando e facilitando criterios e ferramentas para a súa posta en práctica. A través de diferentes sesións en liña, poderás contar coa experiencia e axuda dos nosos mellores profesionais, configurando así o teu propio itinerario de saúde.

Dá un paso máis cara á túa saúde e actíva-t
Esperámosche!

Prevención de Riscos Laborais: Actualíza-t!

Concienciados coa importancia da especialización técnica e de favorecer o máis alto nivel en cada unha das especialidades, pomos ao teu servizo diferente contidos e sesións en liña en que, da man dos nosos especialistas, poderás encontrar as últimas actualizacións e novidades lexislativas, así como a súa aplicación práctica. !Non che pérdalo!

curso1

E-LEARNING

ir ao e-learing

O e-learning realizado pola FREMAP, son actividades de divulgación encadrada no Plan Xeral de Actividades Preventivas da Seguridade Social presentado pola FREMAP. Están dirixidos ás nosas empresas asociadas e ao seu persoal dependente, así como aos traballadores autónomos adheridos. A inscrición non comporta custo e está limitada pola dispoñibilidade do boletín de inscrición que figura en cada convocatoria.

  • 1. Está accesible durante un período amplo de tempo.
  • 2. Conéctasche cando ti decides.
  • 3. Ti decides o tempo que dedicas en cada sesión.
  • 4. Podes repasar os contidos.
  • 5. Coñeces o teu progreso a través da plataforma.
  • 6. A túa participación certifícase no momento, unha vez que superas a avaliación.

A iniciativa de desenvolver un plan de sensibilización que promova a redución da sinistralidade laboral parte da necesidade de complementar a formación e información que reciben as persoas traballadoras con técnicas, ferramentas e actividades que fomenten a integración da prevención no seu quefacer diario, así como a súa concienciación para cumprir as normas de seguridade e saúde no traballo.


Con este tipo de actividades queremos potenciar e motivar a adopción de rutinas seguras e saudables nos medios laborais.


Así mesmo, a través destas Unidades de sensibilización”, FREMAP pretende facilitar o acceso e a participación das persoas protexidas pola mutua ás boas prácticas que desenvolvemos no Plan de Actividades Preventivas da Seguridade Social.


Para obter o certificado de participación nas Unidades de sensibilización ”, non se require a realización de ningún tipo de avaliación.

UNIDADES DE SENSIBILIZACIÓN

ir ao e-learing