Prevencion10.é e responsabilidades en materia de PRL

Empresas de ata 25 traballadores e traballadores autónomos

Prevencion10.é e responsabilidades en materia de PRL
EMPRESAS

Webinar Prevencion10.é e responsabilidades en materia de PRL
 • Prevención10.é: Dar a coñecer a ferramenta pública gratuíta de asesoramento en PRL.
 • Responsabilidades en materia de PRL:
  • Introdución ao sistema de responsabilidades legais en PRL.
  • Fundamentos da Responsabilidade Administrativa e da Recarga de Prestacións.
  • Fundamentos da Responsabilidade Civil.
  • Principios básicos do Dereito Penal: aplicación aos delitos contra a SST.

prace 18 de outubro ás 10:00 h.
Inscricións aquí

prace 27 de outubro ás 16:00 h.
Inscricións aquí

Prevencion10.é e responsabilidades en materia de PRL
TRABALLADORA AUTÓNOMOS

Webinar Prevencion10.é e responsabilidades en materia de PRL
 • Prevención10.é: Dar a coñecer a ferramenta pública gratuíta de asesoramento en PRL
 • Responsabilidades en materia de PRL:
  • Introdución ao sistema de responsabilidades legais en PRL.
  • Fundamentos da Responsabilidade Administrativa e da Recarga de Prestacións.
  • Fundamentos da Responsabilidade Civil.
  • Principios básicos do Dereito Penal: aplicación aos delitos contra a SST.

prace 27 de outubro ás 12:00 h.
Inscricións aquí