Webinars de prevención

coida a túa mente Seguridade

Convocatoria
Pasada

Percepción do risco e accidente de tráfico

webinar Percepción do risco e accidente de tráfico
 • Causas de accidente. O factor humano e os demais
 • Inseguridade baseada no comportamento
  • Proceso de toma decisións
  • Formación, sensibilización e obriga
 • Condución reactiva, e a “falsa intelixencia emocional”
  • Personalidade e nesgos cognitivos
  • Exemplos baseados na experiencia

prace 10 de febreiro ás 10:00 h.

Convocatoria
Pasada

O documento de protección contra explosións. RD 681/2003

O documento de protección contra explosións. RD 681/2003
 • Introdución.
 • Normativa de aplicación.
 • Clasificación de zonas.
 • Documento de Protección contra Explosións:
  • Estrutura do Documento.
  • Introdución.
  • Avaliación dos Riscos.
  • Medidas Técnicas.
  • Medidas Organizativas.

prace 17 de marzo ás 10:00 h.

Teño unha plataforma elevadora móbil, Que medidas preventivas teño que considerar?

Webinar Teño unha plataforma elevadora móbil, Que medidas preventivas teño que considerar?
 • Normativa técnica aplicable
 • Condicións de seguridade asociada ao emprego de plataformas elevadoras móbiles de persoas (PEMP)
 • Mantemento, revisión e inspección
 • Cestas axustadas a equipos de elevación de cargas.

prace 19 de maio ás 10:00 h.
Inscricións aquí

Teño que modificar unha máquina, Que debo saber?

webinar  Teño que modificar unha máquina, Que debo saber?
 • Introdución
 • Obrigas do empresario
 • Requisitos legais de comercialización e posta en servizo.
 • Concepto de modificación e posta en servizo.
 • Concepto de modificación substancial. Exemplos.
 • Posibles consecuencias.
 • Como realizar unha modificación sen perder a seguridade ofrecida pola máquina.

prace 09 de xuño ás 10:00 h.
Inscricións aquí

Que teño que considerar para elixir correctamente un calzado de uso profesional?

Que teño que considerar para elixir correctamente un calzado de uso profesional?
 • Tipos de calzado de uso profesional. Normativa técnica.
 • Factores a considerar na selección (materiais, formas, solas, punteiras, etc.).
 • Casos prácticos.

prace 16 de xuño ás 10:00 h.
Inscricións aquí

calendario de eventos