Webinars de prevención

coida a túa mente Seguridade

Marcados equipos ATEX.RD 144/2016

Marcados equipos ATEX.RD 144/2016
 • Marcado de Equipos
 • Concepto de EPL (Equipment Protection Level)
 • Xeitos de protección

prace 9 de febreiro ás 10:00 h.
Inscricións aquí

Que debo coñecer antes de adquirir unha máquina?

Que debo coñecer antes de adquirir unha máquina
 • Obrigas do empresario receptor da máquina
 • Requisitos legais de comercialización e posta en servizo
 • Documentación esixible á máquina
 • Proceso de adquisición segura: Especificacións necesarias, condicións de entrega e instalación, recepción, formación, posta en servizo, mantemento e comprobacións

prace 13 de abril ás 10:00 h.
Inscricións aquí

Que aspectos debo ter en conta para seleccionar un equipo de protección fronte ao risco de caída en altura?

Que aspectos debo ter en conta para seleccionar un equipo de protección fronte ao risco de caída en altura
 • Introdución
 • Tipos de amontoamentos.
 • Requisitos a ter en conta sobre la marcación e a información
 • Sistemas de protección contra caídas en altura
 • Consideracións sobre a selección:
  • Compra e recepción
  • Dispositivos de ancoraxe
  • Subsistema de conexión
  • Dispositivos de prensión do corpo
 • Comprobacións periódicas e vida útil

prace 22 de xuño ás 10:00 h.
Inscricións aquí