Canle de Prevención FREMAP

Estás en:

Contido da páxina

RDL 7/2020 sobre medidas urxentes para responder ao impacto económico do COVID-19

Real decreto-lei 7/2020, do 12 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes para responder ao impacto económico do COVID-19.

Este Real decreto-lei ten por obxecto a adopción de novas medidas para responder ao impacto económico negativo que se está producindo no ámbito sanitario, no sector turístico, e sobre as persoas afectadas polas medidas de contención adoptadas polas autoridades competentes, así como previr un maior impacto económico negativo sobre as PEMES e autónomos. En concreto, as medidas adoptadas oriéntanse a reforzar o sistema de saúde pública, apoiar as persoas traballadoras e familias máis vulnerables afectadas pola situación excepcional e extraordinaria, garantir a liquidez das empresas do sector turístico e apoiar o financiamento das pequenas e medianas empresas e autónomos. Ademais, o presente Real decreto-lei establece unhas medidas para a xestión eficiente das Administracións Públicas.

Con respecto aos períodos de illamento ou contaxio, e ás medidas de apoio ao prolongamento do período de actividade dos traballadores con contratos fixos discontinuos en varios sectores, cómpre destacar:

Artigo 11. Consideración excepcional como situación asimilada a accidente de traballo dos períodos de illamento ou contaxio do persoal encadrado nos Réximes Especiais dos Funcionarios Públicos como consecuencia do virus COVID-19.

1. Ao obxecto de protexer a saúde pública, considerarase, con carácter excepcional, situación asimilada a accidente de traballo, exclusivamente para o subsidio de incapacidade temporal que recoñece o mutualismo administrativo, aqueles períodos de illamento ou contaxio provocado polo COVID-19.

2. En ambos os dous casos a duración desta prestación excepcional virá determinada polo parte de baixa por illamento e a correspondente alta.

3. Poderá causar dereito a esta prestación o mutualista que se encontre na data do feito causante en situación de alta no correspondente Réxime Especial de Seguridade Social.

4. A data do feito causante será aquela en que se acorde o illamento ou enfermidade do mutualista, sen prexuízo de que o parte de baixa se expida con posterioridade a esa data.

Artigo 13. Medidas de apoio ao prolongamento do período de actividade dos traballadores con contratos fixos discontinuos nos sectores de turismo e comercio e hostalaría vinculada á actividade turística.

1. As empresas, excluídas as pertencentes ao sector público, dedicadas a actividades encadradas nos sectores do turismo, así como os do comercio e hostalaría, sempre que se encontren vinculadas ao devandito sector do turismo, que xeren actividade produtiva nos meses de febreiro, marzo, abril, maio, xuño e que inicien ou manteñan en alta durante os devanditos meses a ocupación dos traballadores con contratos de carácter fixo discontinuo, poderán aplicar unha bonificación nos devanditos meses do 50 por cento das cotas empresariais á Seguridade Social por continxencias comúns, así como polos conceptos de recadación conxunta de Desemprego, FOGASA e Formación Profesional dos devanditos traballadores. O que se dispón neste artigo será de aplicación desde o 1 de xaneiro de 2020 ata o día 31 de decembro de 2020.

2. A bonificación regulada neste artigo será de aplicación en todo o territorio nacional, agás nas comunidades autónomas das Illes Balears e as Canarias, durante os meses de febreiro e marzo de 2020, onde será de aplicación, nos mencionados meses, a bonificación establecida no artigo 2 do Real decreto-lei 12/2019, do 11 de outubro, polo que se adoptan medidas urxentes para paliar os efectos da apertura de procedementos de insolvencia do grupo empresarial Thomas Cook.

FREMAP pon a disposición de empresas e traballadores o espazo web “Coronavirus. Que debes coñecer?” con ligazóns a información oficial publicada, vídeos divulgativos e carteis informativos sobre o coronavirus. Pincha para acceder e / ou comparteo: https://prevencion-gl.fremap.es/Parallax/coronavirus/index.html”.

Así mesmo, en caso de calquera dúbida, poñase en contacto co seu xestor da FREMAP.

Consulte a versión descargable en formato PDFen pdfEsta ligazón abrirase nunha ventá emerxente.

AXENDA

Outubro 2020
Lun Mar Mér Xov Ven Sáb Dom
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Lenda de cores:
Cor de fondo dos días en que hai xornadas Xornadas, Cor de fondo dos días en que hai talleres Talleres e Cor de fondo dos días en que hai outros Outros.

Filtro de eventos por:
Ir ao inicio da páxina